Закрыть
image description
В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси. Фото со страницы «Беларусь библиотечная»
У Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Фота са старонкі «Беларусь бібліятэчная»
At the Book Museum of the National Library of Belarus. Photo from «The Belarus Library» page
image description
Электронное издание по региональной истории Беларуси
Электронное выданне па рэгіянальнай гісторыі Беларусі
Electronic publication on the regional history of Belarus
image description
Электронное издание по региональной истории Беларуси
Электронное выданне па рэгіянальнай гісторыі Беларусі
Electronic publication on the regional history of Belarus
image description
Национальная библиотека Беларуси вечером. Фото М. Гучека. БЕЛТА
Нацыянальная бібліятэка у вечары. Фота М. Гучака. БЕЛТА
National Library of Belarus in the evening. Photo by M. Guchek. BELTA
image description
Поиск в электронном каталоге НББ. Фото А. Дидевича. БЕЛТА
Пошук у электронным каталогу НББ. Фота А. Дзідзевіча. БЕЛТА
Search in the NLB electronic catalog. Photo by A. Didevich. BELTA
image description
Возвращение коллекции книг из Германии в Беларусь. Фото Н. Абложей. БЕЛТА
Вяртанне калекцыі кніг з Германіі ў Беларусь. Фота Н. Аблажэй. БЕЛТА
Return of the book collection from Germany to Belarus. Photo by N. Ablozhey. BELTA
image description
Итальянские старопечатные издания эпохи Возрождения. Фото В. Толочко. БЕЛТА
Італьянскія старадрукаваныя выданні эпохі Адраджэння. Фота В. Талочкі. БЕЛТА
Italian early printed editions of the Renaissance. Photo by V. Tolochko. BELTA
image description
Фонд редких изданий Национальной библиотеки Беларуси. Фото Н. Петрова. БЕЛТА
Фонд рэдкіх выданняў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Фота М. Пятрова. БЕЛТА
Fund of rare editions of the National Library of Belarus. Photo by N. Petrov. BELTA
image description
Национальная библиотека Беларуси. Фото Р. Насибулина. БЕЛТА
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Фота Р. Насибуліна. БЕЛТА
National Library of Belarus. Photo by R. Nasibulin. BELTA
image description
В Национальной библиотеке Беларуси. Фото Г. Жинкова. БЕЛТА
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Фота Г. Жынкова. БЕЛТА
In the National Library of Belarus. Photo by G. Zhinkov. BELTA

Рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Нацыянальная бібліятэка Беларусі (НББ)  – галоўная бібліятэка краіны, рэспубліканскі інфармацыйны, сацыякультурны і сацыяпалітычны цэнтр. Мае найбольш поўны і запатрабаваны дакументны фонд у краіне – больш за 9,8 млн адзінак захоўвання (друкаваныя выданні, рукапісы, мікрафільмы, электронныя і іншыя віды дакументаў), створаных як у Беларусі, так і ў замежных краінах больш як на 80 мовах. Найбольш значныя электронныя рэсурсы і базы даных уласнай генерацыі НББ прадстаўлены ніжэй.

Беларусь у аcобах і падзеях 

База даных змяшчае фактаграфічную інфармацыю пра знакамітых людзей, якія зрабілі значны ўклад у навуковую, культурную і духоўную спадчыну Беларусі; пра найбольш важныя падзеі ў эканамічнай, грамадска-палітычнай, культурнай і іншых сферах жыцця краіны; пра мемарыяльныя комплексы, помнікі гісторыі, культуры, прыроды; прафесійныя творчыя калектывы і інш. Тэкставая інфармацыя дапоўнена ілюстрацыйным матэрыялам і гіперспасылкамі на інтэрнэт-рэсурсы.

Беларусь у Першай сусветнай

У аснове электроннага рэсурсу – матэрыялы з фондаў бібліятэкі: кнігі, часопісы, выяўленчыя дакументы 1914–1947 гг. Алічбавана каля 70 выданняў аб’ёмам звыш 10 тыс. старонак тэкставага матэрыялу, каля 150 выяў – ілюстрацыі, паштоўкі, фота і літаграфіі. Асаблівую цікавасць прадстаўляе падборка алічбаваных твораў мастацкай літаратуры беларускіх аўтараў, многія з якіх былі ўдзельнікамі і сведкамі тых трагічных падзей. Да 100-годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны рэсурс дапоўнены новым раздзелам, прысвечаным  палкаводцам і военачальнікам – ураджэнцам Беларусі.

Бібліятэкі Рэспублікі Беларусь і замежных краін

База даных змяшчае інфармацыю пра бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, краін блізкага і далёкага замежжа, кантактную інфармацыю іх кіраўнікоў, а таксама даныя аб электронных інфармацыйных рэсурсах, якія ствараюцца і/або набываюцца бібліятэкамі Рэспублікі Беларусь. 

Вучоныя Беларусі

Фактаграфічны рэсурс, у якім прадстаўлена інфармацыя аб асобах, якія маюць вучоныя ступені і вучоныя званні; навуковых работніках і выкладчыках ВНУ – аўтарах навуковых публікацый; вышэйшых навучальных установах і структурных падраздзяленнях, у якіх працуюць вучоныя; навуковых дынастыях.

Гарады Беларусі на паштоўцы канца XIX – пачатку XX стагоддзя

Электронны рэсурс змяшчае алічбаваныя копіі выяўленчых дакументаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Беларусі

Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Беларусі змяшчае звесткі аб кніжных помніках, якія ўключаны ў Бібліятэчны фонд Рэспублікі Беларусь, а таксама якія належаць юрыдычным асобам і грамадзянам.

«Жыве паміж намі дудар наш…»

Электронны рэсурс, прысвечаны жыццю і дзейнасці класіка беларускай літаратуры – паэта, драматурга і тэатральнага дзеяча, заснавальніка нацыянальнага музычнага тэатра Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808–1884). Змяшчае шырокую бібліяграфічную інфармацыю, электронныя копіі твораў аўтара, выяўленчы і фактаграфічны матэрыял.

«Запаветны напеў, запаветная даль… Белавежская пушча»

Электронны рэсурс прысвечаны ўнікальнаму прыроднаму аб’екту, уключанаму ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА – Нацыянальнаму парку "Белавежская пушча". Прадстаўлена шырокая бібліяграфічная, фактаграфічная і паўнатэкставая інфармацыя па гісторыі і сучасным стане запаведніка, а таксама архіўныя, выяўленчыя, аўдыя- і відэадакументы.

Класікі сусветнай літаратуры Янка Купала і Якуб Колас

Электронны рэсурс, прымеркаваны да 130-годдзя з дня нараджэння і прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы (1882–1942) і Якуба Коласа (1882–1956). Змяшчае бібліяграфічную інфармацыю, электронныя копіі прыжыццёвых выданняў, шырокі выяўленчы, літаратуразнаўчы і фактаграфічны матэрыял.

Кніга Беларусі XIV–XVIII стагоддзяў

Паўнатэкставы рэсурс, які змяшчае электронныя копіі рэдкіх і старадрукаваных дакументаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Мода і час

У калекцыі прадстаўлены электронныя копіі айчынных і замежных выданняў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі – кнігі, часопісы, выяўленчыя выданні, артыкулы і ілюстрацыі, дзе апісаны модныя фасоны жаночага, мужчынскага і дзіцячага адзення. Храналагічны ахоп з XVI -- XX стст. Электронную калекцыю дапаўняе выстаўка "Беларуская вышыванка", якая мае калекцыю майстэрні "Elen Carotte".

На хвалі часу, у плыні жыцця

Віртуальны праект прысвечаны 100-годдзю літаратурнага згуртавання “Маладняк.” У рэсурсе прадстаўлена інфармацыя аб гісторыі стварэння і дзейнасці згуртавання; яго актыўных членах; бібліяграфічныя спісы іх выданняў і алічбаваныя кнігі. Унікальныя фотаздымкі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва візуальна дапаўняюць інфармацыю.   Праект разлічаны на 2019–2023 гг., на працягу якіх рэсурс будзе папаўняцца інфармацыяй аб юбілярах – пісьменніках, якія былі звязаны са згуртаваннем.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў прэсе

У базе даных змяшчаюцца поўныя тэксты публікацый пра дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з друкаваных і электронных айчынных і замежных сродкаў масавай інфармацыі. 

«Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…»

Электронны рэсурс, прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры, паэта і публіцыста Францішка Багушэвіча (1840–1900). Змяшчае шырокую бібліяграфічную інфармацыю, электронныя копіі твораў аўтара, выяўленчы і фактаграфічны матэрыял.

Падпольны і партызанскі друк Беларусі

Электронны рэсурс змяшчае алічбаваныя копіі падпольнага і партызанскага друку (лістоўкі, часопісы, газеты) з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.

Памятныя кніжкі беларускіх губерняў. Электронны рэсурс змяшчае лічбавыя копіі наступных калекцый:

Памятныя кніжкі Віленскай губерні (1845 –1915)

Памятныя кніжкі Віцебскай губерні (1861–1914)

Памятныя кніжкі Гродзенскай губерні (1847–1915)

Памятныя кніжкі Магілёўскай губерні (1853 –1916)

Памятныя кніжкі Мінскай губерні (1845 –1916)

Дадаткова прадстаўлены даведачна-інфармацыйныя і ілюстрацыйныя матэрыялы, якія адлюстроўваюць асаблівасці эпохі развіцця рэгіёнаў.

Памяць палаючых гадоў

Юбілейны праект, падрыхтаваны да 70-годдзя Вялікай Перамогі, дае магчымасць дакрануцца да гісторыі Вялікай Айчыннай вайны праз кнігі і перыёдыку таго часу, лістоўкі і рукапісныя матэрыялы, асабістыя і службовыя дакументы, плакаты і насценгазеты, фатаграфіі і песні. 

«Паэт красы і гармоніі»

Электронны рэсурс, прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры, паэта Максіма Багдановіча (1891–1917). Змяшчае шырокую бібліяграфічную інфармацыю, электронныя копіі твораў, аўтографы паэта, выяўленчы і фактаграфічны матэрыял.

«Рэгіянальная гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах Віленскай археаграфічнай камісіі (1864-1915)» і «Дзейнасць Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (1909-1919): дакументы і матэрыялы»

Праекты ў выглядзе мультымедыйных выданняў, рэалізаваныя Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі ў супрацоўніцтве са знешнімі партнёрамі ў рамках навукова-даследчай працы "Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі». Змяшчаюць бібліяграфічныя, гісторыка-аналітычныя, біяграфічныя, краязнаўчыя, паўнатэкставыя, ілюстрацыйныя матэрыялы. Прадстаўлены лічбавыя копіі выданняў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, копіі архіўных дакументаў, фотаздымкі музейных экспанатаў.   Выданні можна набыць у кіёску Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі або па падпісцы.

Сапегіяна

Электронны рэсурс уключае матэрыялы па гісторыі кніжнага збору аднаго з найбольш выдатных магнацкіх родаў у гісторыі Беларусі: каталог кніг са збору Сапег, паўнатэкставыя копіі некаторых найбольш каштоўных выданняў з калекцыі Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, а таксама матэрыялы па генеалогіі і бібліяграфію па гісторыі роду Сапег і іх бібліятэк.  

Слуцкае Евангелле. Беларускі рукапіс XVI ст.

Электронны рэсурс прадстаўляе матэрыялы сумеснага навуковага праекта Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі "Слуцкае Евангелле (XVI ст.) як помнік моўнай спадчыны беларускага народа". Рэсурс змяшчае алічбаваныя і транслітарыраваныя тэксты Слуцкага Евангелля, кадыкалагічнае і лінгвістычнае апісанне, слоўнік, бібліяграфічную інфармацыю. Праект рэалізаваны па благаславенні Высокапраасвяшчэннейшага мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі Філарэта, цяпер Ганаровага Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі. 

Спадчына Напалеона Орды

Электронны рэсурс прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці Напалеона Орды (1807–1883) – кампазітара, педагога, мастака. Змяшчае бібліяграфічную інфармацыю і электронныя копіі літаграфій з выявай памятных мясцін Беларусі ХIX ст.

1812 год у гісторыі Беларусі

Электронны рэсурс, у якім прадстаўлена звыш 200 выданняў рознага часу на розных мовах, у тым ліку алічбаваныя копіі 50 кніг, з іх каля 20 – са знакамітай бібліятэкі Каладзеева. Віртуальная галерэя змяшчае электронныя копіі выяўленчых дакументаў, прысвечаных падзеям вайны 1812 г. на тэрыторыі Беларусі.

Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887)

Віртуальная рэканструкцыя спадчыны аднаго з самых унікальных творцаў ХIХ ст. Ю.І. Крашэўскага – пісьменніка, гісторыка, мастака, рэдактара, выдаўца, акадэміка Кракаўскай акадэміі навук, жыццёвы і творчы шлях якога звязаны з Беларуссю, Польшчай, Украінай і іншымі краінамі. Змяшчае найбагацейшую бібліяграфічную інфармацыю на беларускай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах. Прадстаўлены хроніка жыцця і творчасці, электронная калекцыя выяўленчых і нотных дакументаў, а таксама літаратурных твораў аўтара на польскай мове і ў перакладах на беларускую, рускую і ўкраінскую мовы.

"Языком власным права списанные маем…"

Віртуальная кніжная выстава прысвечана выдатнаму помніку прававой, літаратурнай і моўнай культуры беларусаў Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года. Экспазіцыя выставы налічвае больш за 250 дакументаў – кніг, брашур, перыядычных выданняў, аўтарэфератаў дысертацый на рускай, беларускай і замежных мовах. Увесь матэрыял прадстаўлены двума раздзеламі: тэматычным і па відах дакументаў. Запіс аб дакуменце ўключае шыфр захоўвання ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і гіперспасылку на поўныя тэксты альбо на змест дакумента. Храналагічны ахоп дакументаў, матэрыялаў і публікацый, прадстаўленых на выставе, – каля 400 гадоў.

Radziviliana: іканаграфія Радзівілаў

Электронны рэсурс змяшчае паўнатэкставую копію вядомага альбома гравюр 1875 г. выдання з партрэтамі прадстаўнікоў роду Радзівілаў.